Thứ hai, 28/09/2020

Zaj Nyeem Hnub Tim 26 Lub 8 Hli Xyoo 2019 (Lời Chúa bằng tiếng H'mong, ngày 26.08.2019)

Cập nhật lúc 06:05 26/08/2019Zaj nyeem Ib: Hauv phau ntawv Tes Xas Los Nis tsab 1, zaj 1 qib 1 txog 5 ntiv qib 8 txog 10. Paj Lug ua Ntuj tsaug thiab cav txog cov Tes Xas Los Nis:
Paj Lug, nrog Xis Vas Nus thiab Tis Mos Tes, sau ntawv tuaj rau lub Koom Txoos nyob Tes Xas Los Nis, uas nyob hauv Leej Txiv Tswv Ntuj thiab nyob hauv Huab Tais Yes Xus Pleev. Thov kom lub txiaj ntsim thiab txoj kev thaj yeeb tuaj txog nej.
Thaum peb teev Ntuj, mas peb nco txog nej thiab peb ua Tswv Ntuj tsaug tsis tseg, vim nej sawv daws. Peb nyob ntawm peb Txiv Tswv Ntuj xub ntiag, peb nco ntsoov tias, nej kub siab nyob hauv txoj kev ntseeg, nej rau siab ntso ua hauj lwm nyob hauv txoj kev nyiam, nej nyob ruaj nreb hauv txoj kev tso siab, vim peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev. Cov kwv tij uas Tswv Ntuj nyiam, peb paub tias nej yog cov neeg Tswv Ntuj xaiv. Peb lub Moo Zoo tuaj txog nej, tsis yog ib co lus qhuav xwb: peb lub Moo Zoo muaj ib co hauj lwm tuaj nrog, thiab muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab lub zog nyob hauv. Lub Moo Zoo tuaj khov kho. Nej paub tias thaum peb tuaj tsob hwb nej, peb tau coj tus yam ntxwv zoo li cas nyob nruab nrab hauv nej.
Huab Tais Lo Lus nrov ncha ntws tim nej, mus txog Mas Xes Dos Nias thiab As Kas Yas teb; nej txoj kev ntseeg ri mus tas qhov txhia chaw; nyem no, tsis tas peb yuav hais txog qhov ntawd ntxiv. Luag tej ob cag piav tias peb tuaj txog tim nej li cas, thiab nej ua li cas tig los ntseeg txog Tswv Ntuj, nej tso cov mlom pov tseg, nej los tsob hwb tus Tswv Ntuj muaj txoj sia uas yog tus tseeb. Vim nej tos Tswv Ntuj Leej Tub yuav rov saum ntuj los. Leej Tub ntawd, yog Yes Xus, uas Tswv Ntuj tsa hauv cov neeg tuag sawv rov los: Yes Xus yog tus npo peb dim ntawm txoj kev npau taws, uas tab tom tuaj.

Zaj nyeem Ob: Hauv Mas Tais ntawv Moo Zoo, zaj 23 qib 13 ntxiv qib 15 txog 22. Ib co lus tsawm cov Kws Ntawv Ntshiab thiab cov Fas Lis Xais:
Yes Xus hais rau lawv tias “Tsoom Kws Ntawv Ntshiab thiab tsoom Fas Lis Xais zoo nraum daim tawv, nej txoj hmoov phem, vim nej muab Ntuj lub Ceeb Tsheej kaw rau neeg ! Nej tsis chaws mus hauv, nej kuj tsis pub kom cov xav mus, tau kev chaws mus hauv.
Tsoom Kws Ntawv Ntshiab thiab tsoom Fas Lis Xais zoo nraum daim tawv, nej txoj hmoov phem, nej hla hiav txwv, hla tej tuam teb mus nrhiav kom tau ib tug neeg los hwm ntuj. Thaum nej tau ib tug lawd, nej ua kom nws tsim nyog mus hauv dab phem cov hluav taws tshaj nej ob npaug. Nej yog ib co dig muag coj kev. Nej txoj hmoov phem, vim nej hais tias: ‘Yog tus twg tuav txog lub chaw hwm Ntuj los cog lus, mas nws tsis ua raws lo lus nws cog kuj tau. Tab sis tus twg tuav txog cov kub hauv lub chaw hwm Ntuj los cog lus, mas nws yuav tsum ua raws li lo lus nws tau cog.’
Neeg vwm thiab dig muag, dab tsi muaj nqes dua ? Puas yog kub los yog lub chaw hwm Ntuj uas ua kom kub ntshiab tuaj ? Nej tseem hais tias: ‘Yog tus twg tuav txog lub thaj txi Ntuj los cog lus, mas nws tsis ua raws lo lus nws cog kuj tau. Tab sis yog tus twg muab cov txim saum thaj txi Ntuj los cog lus, mas nws yuav ua raws li lo lus nws tau cog.’
Neeg dig muag, qhov twg yog qhov loj tshaj ? Puas yog cov txim los yog lub thaj txi Ntuj uas ua kom cov txim ntawd ntshiab ? Tus tuav txog lub thaj txi Ntuj los cog lus, kuj yog tuav txog lub thaj thiab tas txhia yam uas nyob saum lub thaj huv si. Tus tuav txog lub chaw hwm ntuj los cog lus, kuj yog tuav txog lub chaw thiab Tus nyob hauv lub chaw ntawd. Tus tuav txog lub ntuj los cog lus, kuj yog tuav txog Tswv Ntuj lub theej kiab thiab Tus zaum saum lub theej kiab ntawd tib si.”

Cov kwv tij, yog tus kws qhuab qhia peb, nws coj tus yam ntxwv tsis zoo; nws tsis coj li nws cov lus qhia, mas peb yuav puas ntseeg nws ? Peb yeej tsis ntseeg. Yog kawg, hnub no Huab Tais Ntuj cov lus yog kom peb ‘ua tus yam ntxwv zoo’ rau lwm tus pom. Peb yuav pom tias Paj Lug yog ib tug Thwj Tim tshaj lub Moo Zoo tau zoo kawg, vim nws coj raws li nws cov lus qhia, nws ua tus yam ntxwv rau cov ntseeg pom tias kev ntseeg tiag zoo li cas. Yog peb xav kom peb pawg ntseeg loj hlob thiab nyob nruaj nreb, mas peb yuav tsum ua kom lwm tus pom tias lub neej ntseeg Tswv Ntuj yog zoo li cas, yog coj li cas mog.

zootswvzovyaj.com
Thông tin khác:

|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log