Thứ hai, 06/04/2020

Zaj Nyeem Hnub Tim 25 Lub 8 Hli Xyoo 2019 (Lời Chúa bằng tiếng H'mong, Chủ nhật XXI TN C)

Cập nhật lúc 06:19 25/08/2019

 

 

Zaj nyeem Ib: Hauv phau ntawv His Xais, zaj 66 qib 18 txog 21. Tswv Ntuj yuav txais tas tsoom kuj cuab los ua nws haiv neeg:
Kuv tuaj sau txhua lub kuj cuab thiab txhua xeem lus. Lawv yuav tuaj, lawv yuav pom kuv lub hwj chim. Kuv yuav tsa ib lub cim nyob hauv cov kuj cuab. Kuv yuav xa cov neeg dim ntawm kev raug txim mus cuag cov kuj cuab, thiab cov pov txwv nyob deb uas tsis tau hnov hais txog kuv, tsis tau pom kuv lub hwj chim. Cov dim ntawm kev raug txim yuav tshaj kuv lub koob meej nyob hauv cov kuj cuab. Lawv yuav coj nej tsoom kwv tij tas huv si nyob hauv cov kuj cuab rov qab los, yuav cev lawv ua thaj txi HUAB TAIS. Tus caij nees kuj muaj, tus caij tsheb ob lub log los plaub lub log kuj muaj. Tus caij luj los caij ntxhuav kuj muaj. Lawv tuaj txog kuv lub roob ntshiab Yes Lus Xas Les. HUAB TAIS hais tias lawv ua xws li tsoom His Xas Lais, lawv cev toob xib nyob hauv cov phaj ntshiab huv los txi Ntuj hauv HUAB TAIS lub tsev. Kuv yuav tsa lawv tej tug los ua Leej Choj thiab ua Les Vis.

Zaj nyeem Ob: Hauv phau ntawv Hes Nplaws, zaj 12 qib 5 txog 7 ntxiv qib 11 txog 13. Kev sim siab yog Leej Txiv kev cob qhia:
Nej puas nco qab lo lus uas Ntuj hais rau nej xws li hais rau ib co tub tias: “Me tub, koj txhob thuam Huab Tais lo lus qhuab. Thaum nws cob qhia koj, koj txhob ua siab me. Vim tias tus uas Huab Tais nyiam mas Huab Tais cob nws, thiab Huab Tais nplawm tus uas Huab Tais txais los ua nws tus tub.”
Kev raug luag hiam, yog ib txog kev cob nej. Tswv Ntuj cob nej xws li nws cov tub. Puas muaj ib tug tub uas nws txiv tsis cob qhia nws ?
Txoj kev cob qhia yeej tsis ua kom leej twg zoo siab tam sim ntawd, tsuas muaj ua kom chim siab xwb. Tsuas yog yav tom ntej, mas txoj kev cob qhia thiaj txi txiv rau hauv txoj kev thaj yeeb thiab txoj kev ncaj. Ua li mas nej kav tsij rov tsa nej ob txhais tes tsaug leeg, rov sawv ntseg saum nej lub hauv caug ntshaus raws. Thiab nej ua kom tej kev nkhaus ncaj tuaj rau nej ob txhais taw, kom tus ceg tawv txhob lem ko taw, nws thiaj yuav zoo taus.

Zaj nyeem Peb: Hauv Lus Kas ntawv Moo Zoo, zaj 13 qib 22 txog 30. Lub qhov rooj nqaim. Cov pej kum neeg yuav txais Tswv Ntuj:
Yes Xus mus hauv cov nroog thiab cov zos, nws qhia sawv daws. Nws taug kev mus rau Yes Lus Xas Les. Muaj ib tug hais rau Yes Xus tias: “Huab Tais, cov yuav txais kev cawm puas yog cov tsawg ?”
Yes Xus hais rau lawv tias: “Nej ua tiag mus hauv lub qhov rooj nqaim mog. Kuv hais rau nej: coob leej yuav nrhiav kev mus lawm hauv, tab sis lawv yuav mus tsis txog. Thaum tus tswv tsev sawv mus kaw qhov rooj lawm, tab sis nej tseem nyob nraum zoov, nej yuav pib khob qhov rooj thiab nej yuav hais tias: ‘Huab Tais, koj qhib qhov rooj rau peb mas.’
Ces nws yuav teb rau nej tias: ‘Kuv tsis paub nej nyob qhov twg tuaj.’
Ces nej yuav hais rau nws tias: ‘Peb twb noj thiab haus nyob ntawm koj xub ntiag, hos koj twb qhia sawv daws nyob hauv peb cov tshav puam.’
Ces tus tswv tsev yuav hais rau nej tias: ‘Kuv tsis paub nej nyob qhov twg tuaj. Nej txav mus deb kuv, tas nej cov ua tsis ncaj huv tib si.’
Nej yuav pom Has Nplas Has, His Xas Has, Yas Kos, thiab ib tsoom yaj saub nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, hos nej yuav raug luag ntiab mus nyob sab nraud, mas thaum ntawd nej yuav quaj ncia thiab yuav tom hniav nkawv. Luag yuav tuaj Xib Fab thiab Toob Fab tuaj, tuaj Naj Fab thiab Pej Fab tuaj. Sawv daws yuav tuaj zaum ntawm rooj qav, nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. Ces muaj ib co neeg ua luag qab, yuav tau ua ntej, hos ib co ua ntej yuav ua qab.”

Cov kwv tij, peb yuav pom tias cov hauv pau xa lus raug tsim txom thiab hiam hnyav heev, lawv tau ntsib kev tuag ua tim khawv; tab sis lawv tsis tso kev ntseeg pov tseg. Nyob hauv peb txoj kev ntseeg los zoo li ntawd thiab, peb niaj hnub raug xwv txheej, niaj hnub raug ntxias kom hloov siab ntawm peb txoj kev ntseeg, muaj ntau tus tau qaug hauv txoj kev ntseeg. Yog li peb yuav kub siab thov Tswv Ntuj txhab zog rau peb kom tiv thaiv kev ntxias no kom dhau, kom peb ruaj khov hauv txoj kev ntseeg. Kom peb hla dhau Tswv Ntuj txoj kev cob qhia no

zootswvzovyaj.com
Thông tin khác:

|||||
Trực tuyến | THỨ HAI TUẦN THÁNH | 19g30 | 06.04.2020 | tại Đền thánh Hòa Bình
Liên kết website
Tiêu điểm
Trực tuyến | THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU tại nhà nguyện TGM Sơn Tây |09g00| 07.04.2020 |
Trực tuyến | THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU tại nhà nguyện TGM Sơn Tây |09g00| 07.04.2020 |
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thánh lễ làm phép Dầu Thánh sẽ không tổ chức tại nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc như đã thông báo trong lịch phụng vụ của giáo phận. Vì thế, truyền thông giáo phận xin được trực tuyến | THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU | 09g00 | 07.04.2020 | tại nhà nguyện TGM Sơn Tây.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log