Thứ bẩy, 29/02/2020

Zaj Nyeem Hnub Tim 20 Lub 8 Hli Xyoo 2019 (Lời Chúa bằng tiếng H'mong, thứ Ba, ngày 20.08.2019)

Cập nhật lúc 05:58 20/08/2019

Zaj nyeem Ib: Hauv phau ntawv Txwj Laus Tiv Thaiv, zaj 6 qib 11 txog 24. Tus Tshiab tawm los hu Zes Des Oos:

HUAB TAIS tus Tshiab nqes los zaum hauv tsob qab ntoo nyob Os Fas uas yog Yuas As Npis Xes tsob. Yuas As Npis Xes tus tub Zes Des Oos tab tom zom txhuv kom cov Mas Dias tsis txhob nyiag tau. HUAB TAIS tus Tshiab yees tawm los rau Zes Des Oos pom, nws hais tias: “Tub rog siab tawv ! HUAB TAIS nrog koj nyob!”
Zes Des Oos teb rau nws tias: “Thov txim, HUAB TAIS ! Yog HUAB TAIS nrog peb, tim li cas peb thiaj raug tas puas tsav yam zoo li no ? Tej hwj huam uas peb niam peb txiv lawv piav rau peb tias HUAB TAIS ua kom peb tau tawm ntawm Hais Nkws Tos teb los, tej hwj huam ntawd nyob qhov twg ? Nyem no HUAB TAIS tso peb pov tseg rau hauv cov Mas Dias txhais tes.”
Ces HUAB TAIS tig los hais rau Zes Des Oos tias: “Koj muaj ib lub zog nres koj! Koj mus, koj yuav cawm tau His Xas Lais ntawm cov Mas Dias tes. Tsis yog kuv xa koj mus lod ?”
Zes Des Oos teb tias: “Thov txim, HUAB TAIS ! Kuv yuav ua li cas cawm tau His Xas Lais ? Kuv lub xeem yog xeem me tshaj nyob Mas Nas Xes teb. Thiab kuv yog tus tub ntxawg nyob hauv kuv txiv tsev.”
HUAB TAIS teb tias: “Kuv yuav nrog koj. Koj yuav ntaus yeej cov Mas Dias, yam li lawv muaj ib leeg xwb.”
Zes Des Oos hais tias: “Yog kuv tau ua neeg xis koj siab, mas thov koj ua ib lub cim qhia kuv kom kuv paub tias yog koj hais lus rau kuv tiag. Thov koj tsis txhob txav mus deb ntawm no, koj tos kom kuv rov tuaj cuag koj tso. Kuv yuav tuaj txi koj, kuv yuav nqa txim tuaj tso ntawm koj xub ntiag.”
Ces HUAB TAIS teb tias: “Kuv yuav nyob tos koj rov tuaj txog tso.”
Zes Des Oos mus lawm. Nws tua ib tug tshis thiab nws yeem ib ntim hmoov nplej ua ib co mov tsis xyaw poov xab. Nws muab cov nqaij tso rau hauv ib lub tawb, hos cov kua nws muab rau hauv ib lub tais. Ces nws nqa tuaj rau HUAB TAIS nyob hauv ib tsob qab ntoo. Thaum nws tuaj yuav txog, HUAB TAIS tus Tshiab hais rau nws tias: “Koj muab nqaij thiab muab cov mov tsis xyaw poov xab tso rau saum lub pob zeb no, thiab koj hliv cov kua rau.”
Zes Des Oos ua li ntawd tas. Ces HUAB TAIS tus Tshiab cev tus ntsis pas uas tuav ntawm nws tes mus chwv cov nqaij thiab cov ncuav mov. Hluav taws cia li cig hauv lub pob zeb tuaj kub cov nqaij thiab cov mov tas tib si.
Ces HUAB TAIS tus Tshiab ploj ntais ntawm Zes Des Oos xub ntiag lawm. Zes Des Oos paub tias yog HUAB TAIS tus Tshiab tiag. Nws txawm hais tias: “Kuv tus HUAB TAIS Tswv Ntuj, aib ! Kuv txawm tau pom koj tus Tshiab lub ntsej muag tiag !”
HUAB TAIS teb tias: “Koj nyob kaj siab lug mog ! Tsis txhob ntshai ! Koj yuav tsis tuag.”
Zes Des Oos ua ib lub thaj txi HUAB TAIS nyob ntawd, thiab nws hu qhov chaw ntawd ua ‘HUAB TAIS Kev Thaj Yeeb.’

Zaj nyeem Ob: Hauv Mas Tais ntawv Moo Zoo, zaj 19 qib 23 txog 30. Nyiaj txiag khuam txoj kev raws Yes Xus qab:
Yes Xus thiaj hais rau nws cov thwj tim tias: “Kuv hais tseeb rau nej: ib tug neeg nplua nuj yuav ceeb laj nkag mus hauv Ntuj lub Ceeb Tsheej. Kuv tseem rov hais dua rau nej: ib tug ntxhuav yuav nkag hauv ib lub qhov koob, mas tseem yooj yim dua ib tug neeg nplua nuj mus hauv Ntuj lub Ceeb Tsheej.”
Cov thwj tim hnov cov lus ntawd, lawv yoob tas, lawv hais tias: “Yog li leej twg thiaj yuav tau txais kev cawm ?”
Yes Xus ntsia lawv, nws hais rau lawv tias: “Yog neeg ua neeg xwb mas yeej tsis tau li. Tab sis, ntawm Tswv Ntuj, mas nws ua tau tas ib puas tsav yam.”
Ces Pob Zeb teb rau Yes Xus tias: “Peb, mas peb tso ib puas tsav yam tseg, peb los raws koj, peb yuav tau dab tsi ?”
Yes Xus hais rau lawv tias: “Kuv hais tseeb rau nej cov uas raws kuv: lub zim txwv uas txhua tsav txhua yam yuav rov plhis tshiab, mas Neeg Leej Tub yuav zaum saum nws lub theej kiab muaj hwj chim, ces nej kuj yuav zaum saum kaum ob lub theej kiab, txiav txim rau kaum ob xeem lus His Xas Lais. Tus uas tau tso vaj tse, kwv tij, muam, niam txiv, me tub me nyuam thiab tso liaj teb tseg, vim kuv lub npe, mas tus ntawd yuav tau txais ntau tshaj qhov nws tso tseg, thiab nws tseem yuav tau txoj sia nyob mus li los ua nws tug. Cov ua ntej, muaj coob leej yuav tuaj tom qab ; hos muaj coob leej tuaj tom qab, yuav tau ua ntej.”

Cov kwv tij Tswv Ntuj cov lus nyob hauv hnub no yog ‘Tswv Ntuj ua tau tas ib puas tsav yam’. Peb yuav pom tias Tswv Ntuj tus Tshiab hais rau Zes Des Oos tias nws yuav nrog Zes Des Oos nyob, Zes Des Oos yuav ntaus yeej cov Mas Dias. Tib yam nkaus li ntawd, Huab Tais Yes Xus hais rau cov thwj tiam tias “tus ntxhuav yuav nkag hauv ib lub qhov koob, mas tseem yooj yim dua ib tug neeg nplua nuj mus hauv Ntuj lub Ceeb Tsheej.” Thiab hais tias “Yog neeg ua neeg xwb mas yeej tsis tau li. Tab sis, ntawm Tswv Ntuj, mas nws ua tau tas ib puas tsav yam.”
Peb puas ntseeg li ntawd? Peb yuav tsum ntseeg tias peb tej cuab tam los peb lub tswv yim, mas yuav coj peb mus cuag Tswv Ntuj tsis tau; tab sis yog txoj kev ntseeg txog Tswv Ntuj thiab tso siab rau Tswv Ntuj coj peb xwb mas thiaj coj peb mus cuag Tswv Ntuj.

zootswvzovyaj.com
Thông tin khác:

|||||
Những giây phút đẹp trong thánh lễ truyền chức Phó tế tại Sơn Lộc, Gp. Hưng Hoá, 18.02.2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log