Thứ hai, 10/12/2018

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09.04.2018

Cập nhật lúc 08:31 09/04/2018
 
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha nhân ái, con khởi đầu ngày hôm nay trong việc chiêm niệm mầu nhiệm Truyền tin. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con như xưa Ngài đã soi sáng cho Đức Maria vâng nghe và thực thi ý Ngài. Con xin dâng lên Cha mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm và trọn bản thân con để hiệp thông với ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Kính mừng Maria...
 WITH JESUS IN THE MORNING
Gracious Father, I begin this day meditating on the mystery of the Annunciation. May your Holy Spirit guide me as Mary was guided to follow you and fully embrace your will. I offer you my thoughts, words, deeds and all that I am for the intentions of Pope Francis for this month. [Hail Mary]
 
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Nếu chúng ta luôn giữ Lời Chúa trong lòng thì chẳng cám dỗ nào có thể tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa." (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin đến với con và đừng để con lìa xa tình yêu Chúa bao giờ.
 WITH JESUS IN THE AFTERNOON
“If we had God’s Word always in our heart, no temptation could separate us from God.” (Pope Francis) Come with me, Lord, and never let me part from your love.
 
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Một ngày nữa đã khép lại. Lạy Chúa, con xin được nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Ngài và xem xét lại sự vâng phục của con trước Thánh Ý Ngài. Hôm nay, con đã vâng theo ý Chúa chưa? Có điều gì ngăn cản con thực thi ý Chúa chăng? Con cần thay đổi điều gì để trở nên tốt hơn? Lạy Chúa, xin ở lại với con đêm nay và ban ơn cho con để ngày mai con có thể đón nhận mọi sự như là sự quan phòng của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời...
 WITH JESUS IN THE NIGHT
At the close of another day, I rest in your presence, Lord, and consider how I was able to accept your will in my life. Did I fully embrace your will today? Were there any obstacles in my heart that prevented me? How can I improve? Stay with me tonight, Lord, and grant me the grace tomorrow to accept all things as coming from your divine hand. [Our Father]

 
Nhóm Bạn Đường Linh Thao, S.J.
Thông tin khác:
|||||
Lời Chủ Chăn Tháng 11.2018: Sống Làm Sao Để Đạt Được Vinh Quang Nước Trời
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log