Thứ hai, 22/07/2019
15:44 | 21/07/2019
"Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: Tôi đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà."
19:58 | 19/07/2019
“Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su.”
15:38 | 18/07/2019
"Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội."
06:03 | 18/07/2019
Gia đình cầu nguyện 3 phút với Lời Chúa, thứ Năm tuần 15 thường niên.
15:56 | 17/07/2019
"Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường."
16:01 | 16/07/2019
"Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn."
06:16 | 16/07/2019
Gia đình cầu nguyện 3 phút với Lời Chúa, ngày 16.07.2019
16:49 | 15/07/2019
"Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."
04:23 | 15/07/2019
Gia đình cầu nguyện 3 phút với Lời Chúa, ngày 15.07.2019
21:25 | 14/07/2019
"Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo."
06:17 | 14/07/2019
Gia đình cầu nguyện 3 phút với Lời Chúa, ngày 14.07.2019
06:18 | 13/07/2019
Gia đình cầu nguyện 3 phút với Lời Chúa, ngày 13.07.2019
23:01 | 12/07/2019
"Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết."
23:49 | 11/07/2019
"Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét."
16:23 | 10/07/2019
Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ.
07:07 | 10/07/2019
Gia đình cầu nguyện 3 phút với Lời Chúa, ngày 10.07.2019
17:21 | 09/07/2019
"Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền."
06:00 | 09/07/2019
Ba phút gia đình cầu nguyện với Lời Chúa, ngày 09.07.2019
|||||
Bài Ca Hưng Hoá
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log