Chủ nhật, 24/03/2019
07:03 | 24/03/2019
Chương trình 3 phút gia đình cầu nguyện với Lời Chúa, ngày 24.03.2019
06:17 | 23/03/2019
Chương trình 3 phút gia đình cầu nguyện với Lời Chúa, ngày 23.03.2019
09:41 | 22/03/2019
"Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.”
06:33 | 22/03/2019
Chương trình 3 phút gia đình cầu nguyện với Lời Chúa, ngày 22.03.2019
09:43 | 21/03/2019
"Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi." 
06:53 | 21/03/2019
Chương trình 3 phút gia đình cầu nguyện với Lời Chúa, ngày 21.03.2019
07:50 | 20/03/2019
Chương trình ba phút gia đình cầu nguyện vơi Lời Chúa, ngày 20.03.2019
07:58 | 20/03/2019
"Giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được."
08:46 | 19/03/2019
"Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em."
04:38 | 19/03/2019
Chương trình 3 phút gia đình cầu nguyện với Lời Chúa, ngày 19.03.2019
06:30 | 18/03/2019
Chương trình 3 phút gia đình cầu nguyện với Lời Chúa, ngày 18.03.2019.
16:17 | 17/03/2019
“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ."
07:02 | 17/03/2019
Chương trình 3 phút gia đình cầu nguyện với Lời Chúa, ngày 17.03.2019
07:43 | 16/03/2019
Chương trình 3 phút gia đình cầu nguyện vơi Lời Chúa, ngày 16.03.2019
09:04 | 15/03/2019
"Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em."
09:38 | 14/03/2019
Chương trình 3 phút gia đình cầu nguyện với Lời Chúa, thứ Năm, ngày 14.03.2019
07:51 | 14/03/2019
"Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình."
08:39 | 13/03/2019
"Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người."
|||||
Giáo lý dự tòng: Bài 30 - Thánh Lễ
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log