Thứ hai, 16/09/2019
16:13 | 15/09/2019
“Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không dám rước Ngài vào nhà tôi.”
06:01 | 14/09/2019
Chương trình gia đình cầu nguyện 3 phút với Lời Chúa mỗi ngày
17:42 | 13/09/2019
"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."
11:34 | 13/09/2019
Chương trình gia đình cầu nguyện 3 phút với Lời Chúa mỗi ngày
15:12 | 12/09/2019
“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?” (Lc 6,41)
05:59 | 12/09/2019
Chương trình gia đình cầu nguyện 3 phút với Lời Chúa mỗi ngày
16:11 | 11/09/2019
"Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em."
18:57 | 10/09/2019
"Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa."
05:49 | 10/09/2019
Chương trình gia đình cầu nguyện 3 phút với Lời Chúa mỗi ngày
18:09 | 09/09/2019
Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 
06:08 | 09/09/2019
Chương trình gia đình cầu nguyện 3 phút với Lời Chúa mỗi ngày
08:23 | 08/09/2019
Chương trình gia đình cầu nguyện 3 phút với Lời Chúa mỗi ngày
15:50 | 06/09/2019
"Con Người làm chủ ngày sa-bát."
06:45 | 06/09/2019
Chương trình gia đình cầu nguyện 3 phút với Lời Chúa mỗi ngày
16:00 | 05/09/2019
"Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư."
06:58 | 05/09/2019
Chương trình gia đình cầu nguyện 3 phút với Lời Chúa mỗi ngày
18:23 | 04/09/2019
"Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá."
06:53 | 04/09/2019
Chương trình gia đình 3 phút cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày
|||||
Thánh lễ truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc, ngày 27.08.2019
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log