Thứ hai, 27/05/2019
07:58 | 27/05/2019
"Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường.... Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi."
05:55 | 27/05/2019
Chương trình 3 phút gia đình cầu nguyện với Lời Chúa, ngày 27.05.2019
06:32 | 26/05/2019
Chương trình 3 phút gia đình cầu nguyện với Lời Chúa, ngày 26.05.2019
18:19 | 24/05/2019
"Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em."
06:02 | 24/05/2019
Chương trình 3 phút gia đình cầu nguyện với Lời Chúa, ngày 24.05.2019
20:13 | 23/05/2019
"Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình."
05:56 | 23/05/2019
Chương trình 3 phút gia đình cầu nguyện với Lời Chúa, ngày 23.05.2019
14:41 | 22/05/2019
"Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy."
17:43 | 21/05/2019
"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn."
06:03 | 21/05/2019
Chương trình 3 phút gia đình cầu nguyện với Lời Chúa, ngày 21.05.2019
20:27 | 20/05/2019
"Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi."
05:57 | 20/05/2019
"Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng gìn giữ Giáo Hội, xin trở lại ở với chúng con, xin dạy chúng con tình hiệp nhất, đổi mới tâm hồn chúng con, và giúp chúng con biết yêu thương như Chúa Giêsu đã dạy chúng con." (ĐGH Phanxicô)
05:54 | 20/05/2019
Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta yêu thương nhau với tình yêu của Ngài. Và chính điều đó làm cho chúng ta trở thành những con người mới. Thực vậy, Tình yêu của Chúa Giêsu làm cho chúng ta có khả năng tha thứ và yêu thương kẻ thù, tạo nên những cây cầu và vượt qua những rào cản.
20:16 | 19/05/2019
"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy."
06:12 | 19/05/2019
Chương trình 3 phút gia đình cầu nguyện với Lời Chúa, ngày 19.05.2019
08:26 | 18/05/2019
"Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình."
08:29 | 17/05/2019
"Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó."
14:46 | 15/05/2019
Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi."
|||||
Bài 34 - Chúa Giêsu Lên Trời
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log