Thứ tư, 23/09/2020

Suy Niệm Lễ Mình Máu Chúa Bằng Tiếng H'mong

Cập nhật lúc 22:48 30/05/2018
HWM   CIM  YUG
 
Cov kwv tij phooj ywg, Hnub Chiv  yuav tuaj – yog hnub 3 lub 6 hlis,mas peb tsoom ntseeg ua hmoov HWM  LUB  CIM  YUG-  Ua li, txog hnub ntawd , peb txhob txwm nco txog zaj hwj huam yees ntxwv loj tshaj plaws uas, niaj Hnub Chiv ,  Huab Tais Yes Xus yees ua kiag  los mus cawm peb tej siab ntsws ntawm qhov txhaum,  uas yog peb THAJ  TXI  NTUJ  NTUJ  thiab LUB  CIM  YUG.
Ua li , txhua txhia Hnub Chiv ,thawj thawj yam peb sib koom ua thiaj yog qhov tias  PEB  TXAIS  NTAWV  NTSHIAB,  kom xwv peb lub siab ntseeg rov ruaj nreb khov  kho.- Hnub no peb qhib peb siab los twm 2-3 zaj  lus hauv Ntawv Ntshiab – Yam li – thawj zaj  lus kuj nyob hauv tsab ntawv Hes Nplaws tias:”Yes Xus Pleev muab nws lub cev txi rau Tswv Ntuj kom tau cawm neeg  ntawm  cov qub txhaum” Hes Nplaws 9:11-15 -  Cov kwv tij,  niaj hnub no ,peb ntseeg khov kho tias: nyob pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej ,Huab Tais Yes Xus tseem muab nws txi Ntuj dua, tsis tu ncua -. Ua li peb kub siab tsa muag los ntsia thiab hawm Yes Xus mus li ( uas tau dai saum  ntoo cuam )  thiab peb thov Huab Tais  ntxuav peb cov qub txhaum pov tseg ntag.
Zaj  nyeem 2 kuj nyob hauv Mas Kos Ntawv Moo Zoo, hais tias:”Yes Xus yuav ib cov  mov mog- Nws  lov cov mov-  nws muab faib rau nws cov thwj tim- Nws hais tias:” Nej txais – Qhov no yog kuv lub cev raug puas kom tau pab nej”-  Yes Xus  muab lub ntim rau lawv sawv daws haus- Nws hais rau lawv tias ” Qhov no yog kuv cov ntshav-  Yog ntshav cog lus, uas yuav ntws los pab daws tsoom sid cov txhaum  –Nej yuav ua li ntawd,  kom tau nco txog kuv” -  Mas Kos 14:12-26-  
Peb zoo siab ntseeg tias:Yes Xus yog Tswv  Ntuj  Leej Tub- Hos Tswv Ntuj tau pub ib puas tsav yam hwj huam rau nws – Yes Xus thiaj  muaj cai ua tau hwj huam yees ntxwv  loj tas nrho , yam nws  ua kom nws lub  hwj chim txeem los tau hauv ib cov mov mog thiab lub ntim cawv – Yes Xus kuj tseem qhia cov Hauv Paus Xa Lus hais tias: Nej yuav ua li ntawd,  kom tau nco txog kuv”
PAJ  NRUAG
Huab Tais Yes Xus tau txhim tsa Thaj Txi Ntuj thiab lub Cim Yug tau ntau xyoo los lawm – Hos nws qhia cov Hauv Paus Xa Lus zoo li no tias:” Nej yuav ua li ntawd,  kom tau nco txog kuv- Mas txij ntawm lub caij puag thaud mus lawm tom ntej, cov pawg ntseeg sawv daws tau ua dab tsi  ?  Lawv kawg  mloog Yes Xus lo lus qhia ntag – Saib tsab ntawv HAUJ  LWM   tshaj lo lus no tias:”Cov ntseeg nquag mloog cov Hauv Paus Xa Lus lo lus tshaj lub Moo Zoo- Sawv daws koom siab ua ib pab kwv tij- Lawv ua kab ke lov ncua mov thiab teev Ntuj ua ke” Hauj Lwm 2: 42
NUG: Txij ntawm xyoo 33 los mus ,mas cov pawg ntseeg coob tau  tshaj lus zoo li cas txog lub Cim Yug ? TEB:  lawv sib koom hais tib zaj lus tseem ceeb tias: txhua txhia zaus uas peb tsoom ntseeg sib sau los ua Thaj Txi Ntuj  mas Huab Tais Yes Xus muab nws tej kev hlub neeg loj tas npaud , los ua kom cov ncuav mov txia ntshis ua Huab Tais  lub Cev ntshiab dawb huv, hos ib cov cawv txia  ntshis ua Huab Tais cov Roj Ntshav- Qhov no thiaj yog ib yam hwj huam yees ntxwv loj tshaj plaws. Yog vim qhov ntawd ces txhua txhia lub caij uas peb chaws los hauv tsev teev Ntuj, mas peb txhos caug los hawm Huab Tais -  Peb hais kam lo lus raws li Leej Ntshiab Tos Mas tias:”Kuv tus Huab Tais- Kuv tus Tswv Ntuj”(  (Zam 20:28 ).
NUG: ib txwm los, peb tsoom  ntseeg  puas qhuas txog Ntuj tej yam txiaj ntsim  muaj nqe uas txeem los hauv tus neeg ntseeg tej siab ntsws ? TEB: Yog los mas: tus neeg uas txais  lub Cim Yug mas Huab Tais pub ib feem ntawm nws tej kev hlub ( uas yog Leej Ntuj Plig Ntshiab) nqes los hauv tus neeg ntseeg ntawd tej siab ntsws – Ces peb tau kev ntaus rog tiv tus yeeb ncuab Xas Tas kom tau txais yeej - Ces peb haj yam zoo siab ua Tswv Ntuj tus me nyuam ntxim Tswv Ntuj  lub siab
NUG: Huab Tais puas rub peb tej siab ntsws los mus ua raws li Huab Tais Yes Xus tus piv txwv ?
TEB:  Huab Tais txais thiab rub  peb lub neej peb txoj sia los nrog Huab Tais koom txi  Ntuj ua ke , yam Huab Tais muab peb tej hauj lwm los khi rau nws tus Ntoo Cuam ntag- Yog vim tej yam ntawd peb lees tau tias: Thaj Txi Ntuj yog qhov muaj nqe tshaj plaws nyob ntawm Tswv Ntuj lub xub ntiag
TEEV  NTUJ :  Huab Tais Leej Txiv ,peb nyob kaj lug kaj nrig vim tias  koj Leej Tub ,Huab Tais Yes Xus Pleev,uas yog tus Huab Tais cawm neeg, nws  nrog nraim peb  nyob,tag mus li-- Hos Huab Tais Yes Xus txiaj ntsim muaj nqe tshaj plaws thiaj yog Thaj Txi Ntuj thiab lub Cim Yug- Thov koj pub peb tshaib nqhis txog yam txiaj ntsim  ntawd os mog.                           T.P.Txhiaj Foom   omi
Lm. Daniel Taillez
Thông tin khác:

|||||
Hãy Đến Vùng Ngoại Biên || Cử Điệu Chính Của ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội Tại GP Hưng Hóa Năm 2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log