Thứ sáu, 21/09/2018
06:24 | 16/09/2018
Xin gửi tới các cộng đoàn dân tộc H'mong bài giảng Chúa nhật 24 thường niên, năm B của linh mục DanielTaillez
09:29 | 13/09/2018
"Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô trả lời: "Thầy là Đấng Ki-tô." (Mc 8, 29)
10:16 | 06/09/2018
"Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ép-pha-tha", nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng." (Mc 7, 34 - 35)
09:42 | 30/08/2018
“Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7, 15)
17:32 | 24/08/2018
"Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời" (Ga 6, 68).
13:02 | 17/08/2018
“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.” (Ga 6, 54 – 55)
10:49 | 09/08/2018
"Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." (Ga 6, 51)  
10:10 | 02/08/2018
"Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!" (Ga 6, 35)
11:07 | 26/07/2018
"Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý." (Ga 6, 11)
10:38 | 19/07/2018
"Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." (Mc 6, 31)
17:07 | 12/07/2018
"Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một." (Mc 6, 7)
16:07 | 05/07/2018
"Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi." (Mc 6, 4)
06:16 | 01/07/2018
Xin gửi tới các công đoàn H'mong bài chia sẻ Chúa nhật XIII, Thường niên, năm B của linh mục Daniel Taillez
10:45 | 28/06/2018
"Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." (Mc 5, 34)
10:28 | 27/06/2018
Xin gửi tới các cộng đoàn dân tộc H'mong bài suy niệm Tin Mừng về Chúa nhật 13 Thường niên, năm B của cha Daniel Taillez.
16:00 | 22/06/2018
"Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? "
10:24 | 14/06/2018
“Nước Thiên Chúa giống như người gieo hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày người ấy có ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết”.
05:59 | 14/06/2018
Hạt giống thì tích trữ đầy kho đang chờ mỗi người chúng ta gieo vãi, nếu các tín hữu không hợp tác, thì những hạt thóc trơ trọi đó chẳng thể nào sinh bông kết hạt được.
|||||
MTV - Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Liên kết website
Tiêu điểm
Lời Nguyện Chung Lễ Thiếu Nhi – Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm B
Lời Nguyện Chung Lễ Thiếu Nhi – Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm B
Thiếu nhi chúng con thân mến. Chúa Giêsu xuống trần gian để phục vụ và dạy chúng ta phải phục vụ. Ngài đã phục vụ cho đến chết. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người kitô hữu, nhất là thiếu nhi biết sống phục vụ theo như Chúa dạy.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log