Thứ năm, 20/02/2020
Linh mục Antôn  Nguyễn Tân Hợi
Linh mục Antôn Nguyễn Tân Hợi
Lễ bổn mạng: 13/06
Ngày sinh: 30/04/1974
Thụ phong: 01/10/2016
Chức vụ: .
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Sùng Đô, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Quê quán: Giáo xứ Mộ Xuân, xã Xuân An, huyện Yên Lập, Phú Thọ
Từ tháng 10/2016 - 11/2017: Lm. phó đặc trách giáo xứ Thạch Sơn.
Từ 11/2017 - 2019: Lm phó xứ Nghĩa Lộ
Từ 2019 - nay: phó đặc trách chuẩn xứ Sùng Đô

|||||
Những giây phút đẹp trong thánh lễ truyền chức Phó tế tại Sơn Lộc, Gp. Hưng Hoá, 18.02.2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log