Thứ năm, 20/02/2020
Linh mục Giuse  Cấn Đức Lộc
Linh mục Giuse Cấn Đức Lộc
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 21/02/1974
Thụ phong: 01/10/2015
Chức vụ: Phó xứ Điện Biên.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Điện Biên, xã Noong Hẹt, Điện Biên, Điện Biên
Điện thoại:
Email:
Từ 10/2015 - 07/06/2016: Lm. Phó xứ đặc trách giáo xứ Tiên Kiên
Từ 08/2016 - 6/2019: Lm. Phó xứ đặc trách giáo xứ Vân Thê và Khổng Tước
Từ tháng 06/2019 - nay: Lm. phó giáo xứ Điện Biên

|||||
Những giây phút đẹp trong thánh lễ truyền chức Phó tế tại Sơn Lộc, Gp. Hưng Hoá, 18.02.2020
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log