Thứ hai, 19/08/2019
Linh mục Giuse  Nguyễn Thái Hà
Linh mục Giuse Nguyễn Thái Hà
Lễ bổn mạng: 19/03
Ngày sinh: 03/03/1944
Thụ phong: 30/04/1981
Chức vụ: Quản hạt hạt Hà - Tuyên - Hùng.
Địa chỉ liên hệ: Nhà thờ Tuyên Quang, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang

Từ 04/1981 – 10/1986:   Phó xứ Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Từ  11/1986 – 9/2007: Chính xứ Vĩnh Lộc.
Từ 01/1998 – 09/2003: Giám quản giáo phận Hưng Hóa.
Từ 09/2007 – 03/2019: Chính xứ Tuyên Quang và ÂnThịnh - Quản hạt Hà Tuyên Hùng
Từ tháng 03/2019 - nay: nghỉ hưu tại giáo họ Thái Bình, giáo xứ Phú Hữu

 
|||||
Bài 36: Chúa Thánh Thần
Liên kết website
Tiêu điểm
Hiệp Đoàn Tây Nam Phú Thọ Mừng Lễ Quan Thầy
Hiệp Đoàn Tây Nam Phú Thọ Mừng Lễ Quan Thầy
Ngày 17.08.2019, tại giáo xứ Hoàng Xá, Hiệp đoàn giáo hạt Tây Nam Phú Thọ long trọng mừng lễ quan thầy thánh tử đạo Việt Nam Anê Lê Thị Thành (1781 – 1841).
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log